Digitális kereskedelem / E-commerce

A digitális kereskedelem mindennapi fontossága és a kereskedelemben elfoglalt szerepe a 2010-es évektől folyamatosan növekedik hazánkban, ugyanakkor kiszélesedett nem csak az áruforgalom és az abban résztvevő piaci kereskedők köre, hanem a szabályozás keretei is.

Nem elég így csak a számítástechnikai és logisztikai feltételeket megteremteni a tevékenységhez, hanem a jogi lebonyolítással is tisztában kell lenni, különben hamar elérheti az adóhatóság, a gazdasági versenyhivatal, a fogyasztóvédelem, de akár az adatvédelmi hatóság is a piaci szereplőt.

Bár az internetes kereskedelem a magyar jogi szabályozás szerint a kereskedelmi tevékenységekkel azonos megítélés alá esik, azonban számos kiegészítő, illetve speciális előírás is vonatkozik rá külön jogszabályon keresztül.

A tevékenység hazai megkezdéséhez szükséges a gazdasági forma kialakítása, illetve társaság megalapítása, a megfelelő tevékenységek kiválasztása és adóhatósági bejelentése.

Egy előzetes, a tevékenységre szabott jogi tanácsadás mindenképpen tanácsos, sőt, adott esetben a többnyire már nemzetközire szabott kereskedelmi szerkezeti kialakítás akár összetett adó- és vámszempontú értékelés elvégzését is megalapozza (pl. adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettségek keletkezése a különböző paritások alkalmazása mellett, szállítási láncügyletek lebonyolítása stb.).

Alapvetően fontos a termékek forgalmazási feltételeinek (termékek címkézése, kezelési, használati útmutatók stb.) hatályos jogszabályok előírásai szerinti meglétének biztosítása, valamint a megfelelő ÁSZF kialakítása a forgalmazni kívánt termékpaletta figyelembevételével is, illetve a lehetséges, átfogó szavatossági igények áttekintése (termékfelelősségi rendszerek) és így a felmerülő jogi és anyagi felelősség minimalizálása.

A GDPR – európai adatvédelmi rendelet – bevezetésével ugyancsak további követelmények merülnek fel a web-shop üzemeltetőjével szemben, hiszen mind adatvédelmi szabályzattal, mind pedig annak betartása érdekében a megfelelő eljárásokkal rendelkeznie kell.

Összességében elmondhatjuk, hogy az elektronikus kereskedelem lebonyolítása olyan jogilag is összetett tevekénység, amely ügyvéd bevonását indokolja, és amely területen ügyvédi irodánk átfogó tanácsadási tevékenységet végez.