Munkajogi tanácsadás

Budapesti székhelyű irodánk 1995 óta képvisel munkavállalókat, munkáltatókat az egyéni és a kollektív munkajoggal összefüggő valamennyi területen. Ugyanilyen igénnyel állunk szíves rendelkezésükre nürnbergi fióktelepünkön is munkajogi tanácsadási szolgáltatásainkkal.

Munkajogi tanácsadási szolgáltatásunk elsődlegesen az alábbi tematikákat fogja át:

 • munkaszerződések, kollektív szerződések, üzemi megállapodások elkészítése, véleményezése
 • munkáltatói szabályzat készítése, véleményezése
 • munkaviszony felbontása: felmondás, munkaviszony befejezéséval kapcsolatos teendők, felmondási védelem
 • tanácsadás cégek jogutódlásával (átalakulás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos munkajogi kérdésekben, valamint munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
 • külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának feltételei
 • külföldi munkavállalók belföldi munkavállalásának engedélyeztetése
 • bér és fizetés, munkáltatói juttatások és ezekkel kapcsolatos jogviták
 • közös megállapodások és végkielégítés
 • versenytilalmi előírások és megállapodások
 • fegyelmi eljárás, fegyelmi határozatok megtámadása
 • munkahelyi zaklatás, mobbing
 • vezető jogállású munkavállalók részére történő tanácsadás, összeférhetetlenségi, titoktartási megállapodások, nyilatkozatok
 • kollektív szerződéssel kapcsolatos ill. az üzemi tanács, szakszervezet részvételével zajló jogviták
 • esélyegyenlőség és tilos diszkrimináció
 • csoportos létszámleépítés
 • munkavédelmi szabályok betartása, munkafelügyeleti hatósági ellenőrzés
 • munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói adók, járulékok, közterhek
 • munkanélküli segély, álláskeresési járadék igénybevétele, feltételei

Irodánk számára elsődleges a munkaviszonyból eredő esetleges jogviták megelőzése, ennek megfelelően elengedhetetlennek tartjuk Ügyfeleink megfelelő, előzetes tájékoztatását.

Természetesen ellátjuk Ügyfeleink képviseltét peres és peren kívüli munkaügyi jogviták során is.