Bank és pénzügyek

Jogászaink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi hitelintézeti és pénzpiaci szolgáltatások jogi szabályozása valamint a pénzpiac területén. Nemzetközi kapcsolataink révén mind külföldi, mind pedig belföldi hitelintézeteket képviselünk.

 

A nemzetközi banki tranzakciók területén - beleértve az akkreditívet, váltók bank általi leszámítolását és a kereskedelem finanszírozásának egyéb módjait - jogi tanácsot nyújtunk Ügyfeleink részére. Tanácsadási szolgáltatást látunk el továbbá a személyes kezességvállalás, bankgarancia és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamint a kockázatcsökkentés egyéb területein. Jogászaink szorosan együttműködnek külföldi fejlesztési hitelt nyújtó és beruházási bankokkal.

 

Irodánk hitel-, pénz- és tőkepiaci jogi praxisa a szolgáltatások széles körét foglalja magában.

 

Tapasztalattal rendelkezünk többek között a következő ügylettípusok ill. szolgáltatások nyújtása körében:

 

 • Előzetes jogi értékelő elemzés finanszírozási módszer megválasztásával kapcsolatban, jogszabályi környezet egyszerű és érthető bemutatása
 • Finanszírozási ügyletek dokumentációjának előkészítése
 • Kölcsön- és hitelszerződések feltételeinek megtárgyalása ill. szerződési kikötéseinek részletes kidolgozása
 • Hitelintézetek képviselete peres és nemperes eljárások valamint egyéb hatósági eljárások, fogyasztói egyeztetések során
 • Kapcsolattartás, egyeztetés pénz- és tőkepiaci felügyeletet ellátó hatóságokkal
 • Ingatlan- illetve cégfelvásárlás finanszírozása
 • Kockázati tőke (venture capital), private equity,
 • Részvénykibocsátás
 • Projektfinanszírozások mind bilaterális, mind konzorcium vagy szindikált alapon
 • Egyéb, innovációs tőkebefektetések jogügyletei
 • Szindikált és nem szindikált hitel- és kölcsönügyletek
 • Projektfinanszírozás
 • Pénzintézetek hitel-, kölcsön- és biztosítéki formaszerződéseinek elkészítése
 • Tanácsadás értékpapírügyletekkel kapcsolatosan
 • Pénzmosási szabályzatok készítése

A hitel- és pénzügyek területén nyújtott gyakorlatias jogi támogatásunk időszerű, költséghatékony és eredményes szolgáltatások nyújtására terjed ki, melynek körében külföldi kooperációs partnereink valamint helyben működő külföldi jogászaink szakértelme biztos támpontot nyújt Ügyfeleink számára.

Munkatársaink naprakész tudással és több évi tapasztalattal rendelkeznek a finanszírozó vagy finanszírozott fél jogainak proaktív biztosítására és minél szélesebb körben történő – peres, nemperes jogvita során valamint választottbírósági eljárásban történő – érvényesítésére.

Hangsúlyt fektetünk az Ügyfelünket potenciálisan vagy ténylegesen sértő határozatok, intézkedések elleni megelőző fellépésre, a jogviták gyors és ésszerű lezárására.

Megbízatásunk magában foglalja a hatóság és bíróság előtti képviseletet, az ügy nyomon követését az egyes bírósági szintek között, ide értve a bírósági ill. jogorvoslati szakaszt követő eljárások során nyújtott tájékoztatást és utógondozást.

Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.