Digitális kereskedelem / E-commerce

A digitális kereskedelem mindennapi fontossága és a kereskedelemben elfoglalt szerepe a 2010-es évektől folyamatosan növekedik hazánkban, ugyanakkor kiszélesedett nem csak az áruforgalom és az abban résztvevő piaci kereskedők köre, hanem a szabályozás keretei is.

Nem elég így csak a számítástechnikai és logisztikai feltételeket megteremteni a tevékenységhez, hanem a jogi lebonyolítással is tisztában kell lenni, különben hamar elérheti az adóhatóság, a gazdasági versenyhivatal, a fogyasztóvédelem, de akár az adatvédelmi hatóság is a piaci szereplőt.

Bár az internetes kereskedelem a magyar jogi szabályozás szerint a kereskedelmi tevékenységekkel azonos megítélés alá esik, azonban számos kiegészítő, illetve speciális előírás is vonatkozik rá külön jogszabályon keresztül.

A tevékenység hazai megkezdéséhez szükséges a gazdasági forma kialakítása, illetve társaság megalapítása, a megfelelő tevékenységek kiválasztása és adóhatósági bejelentése.

Egy előzetes, a tevékenységre szabott jogi tanácsadás mindenképpen tanácsos, sőt, adott esetben a többnyire már nemzetközire szabott kereskedelmi szerkezeti kialakítás akár összetett adó- és vámszempontú értékelés elvégzését is megalapozza (pl. adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettségek keletkezése a különböző paritások alkalmazása mellett, szállítási láncügyletek lebonyolítása stb.).

Alapvetően fontos a termékek forgalmazási feltételeinek (termékek címkézése, kezelési, használati útmutatók stb.) hatályos jogszabályok előírásai szerinti meglétének biztosítása, valamint a megfelelő ÁSZF kialakítása a forgalmazni kívánt termékpaletta figyelembevételével is, illetve a lehetséges, átfogó szavatossági igények áttekintése (termékfelelősségi rendszerek) és így a felmerülő jogi és anyagi felelősség minimalizálása.

A GDPR - európai adatvédelmi rendelet - bevezetésével ugyancsak további követelmények merülnek fel a web-shop üzemeltetőjével szemben, hiszen mind adatvédelmi szabályzattal, mind pedig annak betartása érdekében a megfelelő eljárásokkal rendelkeznie kell.

Összességében elmondhatjuk, hogy az elektronikus kereskedelem lebonyolítása olyan jogilag is összetett tevekénység, amely ügyvéd bevonását indokolja, és amely területen ügyvédi irodánk átfogó tanácsadási tevékenységet végez.
Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.