Fizetésképtelenségi eljárások

Irodánk jogi képviseletet és jogi tanácsadást vállal fizetésképtelenségi ügyekkel összefüggésben az egyes ügyletek megkötését, projektek lebonyolítását megelőzően az esetlegesen felmerülő kockázatok, esetleges felelősségi helyzetek elemzésétől kezdődően egészen a fizetésképtelen adós cégek felszámolásáig.

 

Az általunk nyújtott szolgáltatások magukba foglalják a következőket:

 

 • Tanácsadás a befektetni szándékozó társaságok, illetve az eszközállományt megvásárolni kívánó társaságok számára
 • Tanácsadás és képviselet a hitelezők számára
 • Tanácsadás és képviselet felszámolási és csődeljárás esetében
 • Hitelezői igénybejelentés
 • Követelések biztosíték-rendszerének kidolgozása és nyilvántartása
 • Kintlévőségek átruházásával kapcsolatos tanácsadás
 • Részvétel a hitelezői választmányban
 • A vagyon kezelésére kijelölt személy tevékenységének ellenőrzése
 • A vagyon kezelésére kijelölt személy intézkedéseinek jogszerűségi vizsgálata, megtámadása
 • Vagyonfelosztási javaslat vizsgálata
 • Közreműködés hitelezőkkel történő egyezség megkötésében
 • Követelés bejelentése a vagyonkezelőnek
 • Követelés érvényesítésével kapcsolatos peren kívüli eljárás vitele
  • Cégadatok ellenőrzése a cégjegyzékben
  • Számla vizsgálata, a tartozás kiegyenlítésére felszólító levél küldése
 • Képviselet követelés érvényesítésével kapcsolatos bírósági eljárásban
 • Képviselet fizetési meghagyásos eljárásban
 • Képviselet végrehajtási eljárásban
 • Képviselet egyezség megkötése során
 • Peres képviselet a kapcsolódó eljárásokban

 

Követelésbehajtással és a hitelezői jogok érvényesítésével kapcsolatban megbízásunk időszerű, költséghatékony és eredményes szolgáltatások nyújtására terjed ki, mely előzetes bírósági követelésbehajtás útján történik. Az eljárás magában foglal tárgyalásokat; tartozáselismerő nyilatkozatok, felszólítások előkészítését.

 

Munkatársaink naprakész tudással és több évi tapasztalattal rendelkeznek adóssággal kapcsolatos jogviták során való képviselet terén. Szolgáltatásunk magában foglalja a hatóság és bíróság előtti képviseletet, az ügy nyomon követését az egyes bírósági szintek között, adott esetben választottbíróság útján is, továbbá ellátjuk a képviseletet és tájékoztatást nyújtunk a végrehajtási eljárás során.

 

Irodánk utolsó felszólítást is küld az adósnak. A felszólítás eredménytelensége esetén fizetési meghagyásos eljárást indítunk az adós ellen. Amennyiben az adós nem ismeri el a követelést és ellentmond a fizetési meghagyásnak, mérlegelni kell, hogy érdemes-e folytatni az eljárást.

 

Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőssé válik, úgy végrehajtási eljárást kell indítani.

 

Ha a fenti eljárások közül egyik sem vezet sikerre, akkor kerülhet sor a felszámolási eljárás kezdeményezésére.

Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.