Az Ingatlanjog

Csoportunk a jogterülettel kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben átfogó tanácsadást nyújt.

A gazdasági élet ezen területével kapcsolatos szakértelem gyakorlatorientált, hatékony tanácsadási szolgáltatást tesz számunkra lehetővé.

Ingatlanjogi tanácsadási szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:

 • Fejlesztési tervek
 • Ingatlan-befektetési alapok
 • Partneri kapcsolatok és hibrid struktúrák
 • Akvizíció és elidegenítés, csoportos átstrukturálás
 • Telektulajdonos és bérlő viszonyának rendezése
 • Jogviták elintézése
 • Adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok valamint egyéb jogokat alapító szerződések elkészítése és véleményezése
 • Közös tulajdon alapításával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata
 • Földhivatali ügyintézés
 • Telekmegosztás, telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása
 • Ingatlanok használati mód váltása
 • Elbirtoklás
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás
 • Területrendezés
 • Beruházások jogi hátterének biztosítása
 • Szabályozási tervek elkészítésében való közreműködés
 • Birtokviták
 • Tanácsadás termőfölddel kapcsolatos jogi kérdésekben

Az ingatlanjog területén bármely felmerülő kérdéssel, problémával forduljon Irodánkhoz bizalommal. Átfogó tájékoztatást, tanácsot adunk általános ingatlanjogi kérdéseire is:

 • Tulajdonjog, szerzési jogcímek
 • Öröklési szabályok
 • Ajándékozási szabályok
 • Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése
 • Tartás és életjáradék, öröklési szerződés
 • Termőföldre vonatkozó speciális szabályok
 • Közös tulajdon
 • Elővásárlási jog
 • Szolgalmi jogok
 • Ingatlanok bérlete
 • Illetékek
 • Szomszédjogok
 • Ingatlantulajdon házassági (élettársi) vonatkozásai
 • Banki ügyletek, lakáshitelek

Irodánk készséggel áll Ügyfeleink rendelkezése ingatlan projektekhez kapcsolódó teljes körű jogi tanácsadás esetén, továbbá egyedi ingatlanok adásvétele, megterhelése esetén is, illetve a tulajdonjog átruházásával, egyéb részjogosítványok átruházásával kapcsolatban.

Hangsúlyt fektetünk az ingatlan-adásvételi szerződések hátterét képező hitelkonstrukciók szerződéses megjelenítésére.

Tisztázzuk a rendezetlen tulajdoni, öröklési viszonyokat az ingatlan-nyilvántartásban.

Kidolgozzuk termőföldek adásvételéhez, haszonbérletéhez kötődő jogviszonyok feltételeit.

Irodánkban üzemel a TakarNet hálózat. A TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat, amely földhivatali adatok on-line elérését biztosítja.

Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.