Munkajogi tanácsadás

Budapesti székhelyű irodánk 1995 óta képvisel munkavállalókat, munkáltatókat az egyéni és a kollektív munkajoggal összefüggő valamennyi területen. Ugyanilyen igénnyel állunk szíves rendelkezésükre nürnbergi fióktelepünkön is munkajogi tanácsadási szolgáltatásainkkal.

Munkajogi tanácsadási szolgáltatásunk elsődlegesen az alábbi tematikákat fogja át:

 • munkaszerződések, kollektív szerződések, üzemi megállapodások elkészítése, véleményezése
 • munkáltatói szabályzat készítése, véleményezése
 • munkaviszony felbontása: felmondás, munkaviszony befejezéséval kapcsolatos teendők, felmondási védelem
 • tanácsadás cégek jogutódlásával (átalakulás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos munkajogi kérdésekben, valamint munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
 • külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának feltételei
 • külföldi munkavállalók belföldi munkavállalásának engedélyeztetése
 • bér és fizetés, munkáltatói juttatások és ezekkel kapcsolatos jogviták
 • közös megállapodások és végkielégítés
 • versenytilalmi előírások és megállapodások
 • fegyelmi eljárás, fegyelmi határozatok megtámadása
 • munkahelyi zaklatás, mobbing
 • vezető jogállású munkavállalók részére történő tanácsadás, összeférhetetlenségi, titoktartási megállapodások, nyilatkozatok
 • kollektív szerződéssel kapcsolatos ill. az üzemi tanács, szakszervezet részvételével zajló jogviták
 • esélyegyenlőség és tilos diszkrimináció
 • csoportos létszámleépítés
 • munkavédelmi szabályok betartása, munkafelügyeleti hatósági ellenőrzés
 • munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói adók, járulékok, közterhek
 • munkanélküli segély, álláskeresési járadék igénybevétele, feltételei

Irodánk számára elsődleges a munkaviszonyból eredő esetleges jogviták megelőzése, ennek megfelelően elengedhetetlennek tartjuk Ügyfeleink megfelelő, előzetes tájékoztatását.

Természetesen ellátjuk Ügyfeleink képviseltét peres és peren kívüli munkaügyi jogviták során is.

Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.