Társasági jogi tanácsadás

Irodánk évtizedes szakmai háttérrel és széleskörű tapasztalattal rendelkezik a társaságok működésével kapcsolatos valamennyi területen. Nemzetközi kapcsolataink révén professzionális szintű jogi támogatást tudunk nyújtani nemzetközi konszernstruktúrák, anyavállalat-leányvállalat, holding, outsourcing vagy más helyi vagy nemzetközi üzleti modellben működő, mind külföldi, mind pedig belföldi társaságok részére.

Az ügyfeleink részére nyújtott társasági jogi tanácsadás magába foglalja a tőke- és személyegyesítő társaságok jogával összefüggő, valamint a konszernjogot érintő valamennyi kérdést, és magában foglalja az alábbi ügytípusok és tematikák professzionális szintű ismeretét:

 • Vállalatok alapítása, képviselet és tanácsadás a tárgyalások megkezdésétől a szerződéses iratok elkészítésésig és ellenjegyeztetéséig, valamint a kívánt tranzakcióhoz (pl. asset deal) szükséges teljesítések megtörténtének, feltételei teljesülésének ellenőrzéséig
 • Társasági- és szindikátusi szerződések kidolgozása
 • Elismert vállalatcsoport és egyéb kooperációk kialakítása, uralmi szerződés elkészítése
 • Vállalkozások szanálása és végelszámolása
 • Tag- és közgyűlések előkészítése és levezetése, dokumentálása, változások cégbírósági bejegyeztetése
 • Vezetői szerződések kidolgozása
 • Tagok, ügyvezetők, igazgatósági tagok és vezető állású személyek személyes felelőssége
 • Vállalatfelvásárlások, egyesülések, szétválások, M&A ügyletek, társaság átalakulásának bonyolítása valamint a megelőző tárgyalások, Letter of Engagement, keretmegállapodás elkészítése és a célvállalkozás értékének ellenőrzése
 • Munkavállalói részesedési programok (pl. MRP), egyéb munkavállalói részvétel
 • Akvizíciós finanszírozás strukturálása, jogi átvilágítások (Due Diligence) lefolytatása (általános jogi, adójogi, pénzügyi)
 • Adóoptimalizálás az adott tranzakció- és finanszírozási struktúrára tekintettel (pl. az akvizíciók finanszírozásának adójogi optimalizálása, eredménytartalékok felhasználása, ügyletek költségeinek elkerülése vagy csökkentése)

A társasági jog területén nyújtott gyakorlatias támogatásunk időszerű, költséghatékony és szakszerű szolgáltatások nyújtására terjed ki, melynek körében külföldi kooperációs partnereink valamint helyben működő külföldi jogászaink szakértelme biztos támpontot nyújt Ügyfeleink számára.

Munkatársaink naprakész tudással és évekre visszamenő tapasztalattal rendelkeznek a társaságok körében érdekelt felek – tagok, hitelezők, vezetők, hivatalos szervek – közötti esetleges vitás ügyek proaktív kikerülésének biztosítására és az Ügyfelünk jogainak minél szélesebb körben történő – peres, nemperes jogvita során valamint választottbírósági eljárásban történő – érvényesítésére.

Hangsúlyt fektetünk az Ügyfelünket potenciálisan vagy ténylegesen sértő lépések, határozatok, intézkedések elleni fellépésre, a jogviták gyors és ésszerű lezárására. Megbízatásunk magában foglalja a hatóság és bíróság előtti képviseletet, az ügyek nyomon követését az egyes bírósági szintek között, továbbá a bírósági ill. jogorvoslati szakaszt követő eljárások során nyújtott tájékoztatást és utógondozást. 

Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.