Társaságok alapítása

Társaságok alapítása során az alábbi jogi tanácsadási szolgáltatásokkal állunk Ügyfeleink
rendelkezésére a hatékony ügymenet érdekében:

 • segítünk Ügyfeleinknek kiválasztani az üzleti tevékenységük szempontjából
  leginkább megfelelő társasági formát,
 • a társaságok alapításához szükséges valamennyi dokumentum (névfoglalási
  kérelem, alapító okiratok és módosításaik, aláírás-minták, nyilatkozatok stb.),
  valamint a legfőbb szervi ülés jegyzőkönyvének, a társaság belső szabályzatainak
  elkészítése, véleményezése
 • társaságban való részesedés-szerzés érdekében üzletrész – illetve részvény –
  adásvételével kapcsolatos dokumentumok elkészítése
 • fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseletének
  létrehozása
 • a fentiekkel összefüggésben ellátjuk Ügyfeleink képviseletét a cégbírósági
  eljárásban.

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) alapításának lépései:

 1. . adatok felvétele
  -pl. cégnév, székhely, tagok, ügyvezető adatai, stb.

 2. Kft. alapításához szükséges iratok előkészítése

  A Kft. társasági szerződésében a következő kérdéseket kell szabályozni:

  • Kft. cégneve, székhelye
   Kft. tagjai, törzstőke (Kft. törzstőkéjének minimális összege 3.000.000,- HUF),
   tagok törzsbetétje
  • Kft. ügyvezetője, cégjegyzés módja
  • tevékenységek melyeket a társaság fel akar tüntetni a cégjegyzékben
  • amennyiben jogszabály előírja, a Kft. felügyelőbizottságának tagjai,
   könyvvizsgáló

 3. Kft. alapításához szükséges íratok aláírása

 4. Kft. alapításához szükséges dokumentumok benyújtása az illetékes cégbírósághoz

  • a Kft. alapításához szükséges dokumentumokat a társasági szerződés
   aláírásától számított 30 napon belül be kell nyújtani a cégbírósághoz
  • a cégbejegyzési eljárásban kötelező a jogi képviselet
 5. Kft. bejegyzése

  • az egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban a cégbíróság a bejegyzési
   kérelem elbírálásáról a bejegyzési kérelem beérkezését követő 1 munkaórán
   belül határoz.
Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.