Vámjog (EU)

Európai kooperációs partnereinkkel közösen jogi képviseletet és  tanácsadást vállalunk európai, elsősorban német, osztrák és magyar vámjog ügyekkel összefüggésben az import-export üzlet megkötését megelőző vámjogi tanácsadástól kezdve a vámhatóságok vámkiszabó határozatai vagy egyéb intézkedései elleni jogorvoslati eljárásban történő képviselet ellátásáig.

Tevékenységünk többek között az alábbiakat foglalja magában:

 • Tanácsadás az optimális import- és export vámeljárás kiválasztása során a behozatal avagy kivitel helye szerinti állam jogrendjére tekintettel
 • Tanácsadás egyszerűsített vámkezelési eljárások igénybevételelése során
 • Tanácsadás a kötelező erejű vámtarifa állásfoglalások igénylése során
 • A vámhatóság vámhatározatai ellen fellebbezések készítése
 • Tanácsadás hatósági helyszíni vizsgálatokkal összefüggésben
 • Vámbűncselekmény/ szabálysértés vámszabálysértés megsértése miatti gyanúja esetén jogi képviselet ellátása
 • Jogi képviselet tárgyak lefoglalásával és az irodahelységek átkutatásával összefüggésben
 • Tanácsadás a gazdasági szereplő részére Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes EORI azonosító szám igénylésével összefüggésben
 • Az „Engedélyezett gazdálkodó“ (AEO)-státus kiépítése során jogi tanácsadás nyújtása a lehetséges eljárási egyszerűsítések elérése érdekében
 • Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) igénybevétele szükségességének ellenőrzése és ehhez kapcsolódó jogi tanácsadás
 • Ügyfél képviselete az utólagos vámmegállapítás iránt indított vámügyekben
 • A vámhatóság elsőfokú határozatának szakszerű és kompetens megfellebbezése
 • Vámtartozás mérséklése, elengedése, vámbiztosíték nyújtásával kapcsolatos és végrehajtás szüneteltetése vagy felfüggesztése iránti kérelmek előterjesztése

Peres ügyek:

 • Közigazgatási perek a másodfokú vámhatározatok ellen
 • Felülvizsgálati kérelem benyújtása a Kúriához
 • Előzetes döntéshozatali kérelem benyújtása az Európai Bírósághoz a peres eljárás során, az eljárás helye szerinti államban

Vámeljárással kapcsolatos megbízatásunk időszerű, költséghatékony és eredményes szolgáltatások nyújtására terjed ki, melynek körében külföldi kooperációs partnereink valamint helyben működő külföldi jogászaink szakértelme biztos támpontot nyújt Ügyfeleink számára.

Munkatársaink naprakész tudással és hosszú évekre visszanyúló tapasztalattal rendelkeznek a gazdasági szereplő jogait sértő határozatok, intézkedések elleni jogorvoslatokkal kapcsolatos jogviták során való képviselet terén. A vámjogi érdekérvényesítési szolgáltatáspalettánk magában foglalja a hatóság és bíróság előtti képviseletet, az ügy nyomon követését az egyes bírósági szintek között. Ezen felül ellátjuk Ügyfelünk képviseletét és tájékoztatást nyújtunk számára a bírósági ill. jogorvoslati szakaszt követő eljárások során.

Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.