Védjegyjog, védjegyoltalom

A nyereséges sikerstratégiák egyrészről jól kidolgozott védjegy-imázst feltételeznek, amely a termékkel, a csomagolással, és a kínálat egyéb médiabeli reklámlehetőségeivel harmonizál. Másrészről pedig a jogfolytonosság is fontos feltétel, vagyis adva kell, hogy legyen a lehetősége az utánzatok elleni széles körű fellépésnek.

A védjegyjog ennek során védi a védjegyeket, üzleti megjelöléseket, és földrajzi árujelzőket az azonos vagy összetéveszthető megjelölésekkel szemben.

A védjegybejelentésre a lehető legkorábban sor kell, hogy kerüljön, mivel a védjegy csak a bejelentés napjával élvez elsőbbséget más jogokkal szemben, és innen számítódik a védjegyoltalom.

Védjegyjogok

Emellett elengedhetetlen a professzionális védjegykutatás a bejegyzés előtt, mivel harmadik személyek elsőbbséggel rendelkező jogainak fennállása esetén eljárás indulhat mind a DPMA, mind az MSZH előtt, illetve polgári jogi úton is kérhető a védjegy használatától történő eltiltás, és kártérítés megítélése a bejelentővel szemben.

Nemzetközi oltalom

A WTO (World Trade Organization) keretében kereken 135 ország a TRIPS-egyezményben (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) fogadta el a szellemi alkotások jogára vonatkozó minimális védelem szabályait, amely alapján a nemzetközi oltalom is lehetséges. A védjegyjog ezt a HABM (Alicante, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt), illetve a WIPO (Genf, World Intellectual Property Organisation) felé történő védjegybejelentés biztosítja.

Az alábbiakban egy röviden összefoglaljuk a német, magyar és a közösségi védjegyek, illetve az IR-védjegyek közötti különbségeket, a teljesség igény nélkül:

Német-/magyar védjegy:

 • Költséghatékony
 • Csak nemzeti hatály

Közösségi védjegy:

 • Hatály valamennyi EU-tagállamban, egy bejelentéssel
 • Fennállhat nemzeti védjegy mellett
 • A nemzeti védjegy bejelentését követő 6 hónapon belüli bejelentés esetén átveszi a nemzeti elsőbbséget
 • A jog fennmaradásához a csak egy tagállamban történő használat is elegendő
 • Az akár csak egy tagállamban is eredményes felszólamlás elegendő ahhoz, hogy a védjegy valamennyi állam vonatkozásában törlésre kerüljön

IR-védjegy:

 • Az MMA, illetve a PMMA valamennyi tagállamában érvényes, egy bejelentéssel
 • Az egy államban történt jogszerű felszólamlás nem eredményezi a védjegy más tagállamokban történő törlését
 • Nemzeti jogokhoz kötött
 • A jog fennmaradásához valamennyi tagállamban történő használat szükséges

Szolgáltatásaink a védjegyjog körében:

Az ügyvédi tanácsadás időben történő igénybevétele esetén a hibák már a tervezési időszakban kiküszöbölhetőek, ideális marketing-stratégia alakítható ki, amely a tervezett cégnevet, illetve terméknevet vagy logót, jelzést, vállalati ismertető jelet, domain-nevet, vagy projekt-elnevezést sikeres védjeggyé teszi.

 • Védjegyoltalom megszerzése az Önök nevére, elnevezésére, logóira
 • Professzionális védjegykutatás a nemzeti és nemzetközi nyilvántartásokban és adatbázisokban
 • Cégnév-keresés D + HU + EU + IR
 • Domain-keresés
 • Nemzeti védjegyoltalmi bejelentés a DPMA (DE) és az MSZH (HU) felé
 • Közösségi védjegybejelentés a HABM-nél (EU)
 • Nemzetközi IR-védjegybejelentés és védjegykiterjesztés a WIPO-nál (World Intellectual Property Organization (IR))
 • Felszólamlás D + HU+ EU + IR
 • (Nemzeti és nemzetközi) védjegyoltalmi idő meghosszabbítása D + HU + EU + IR
 • Védjegyfigyelés és oltalmi jogok kezelése
 • Licensz-szerződések kialakítása és vizsgálata
 • Abbahagyási és kártérítési igények érvényesítése és kivédése
 • Jogi képviselet védjegysértés miatt indult eljárásokban
 • Előzetes jogi támogatás a felszólítástól az eltiltó levél megírásáig
 • Oltalom termékkalózkodás ellen
Kapcsolat
Budapesti és hamburgi irodánkban is készséggel állunk a rendelkezésére.